طراحی و تولید انیمیشن های دو بعدی

طراحی و تولید انیمیشن های دو بعدی

ثبت نام رایگان صفحه اصلی دوربین عکاسی روغن زیتون چوبیس

طراحی و تولید انیمیشن های دو بعدی

طراحی و تولید انیمیشن های دو بعدی
 با رویکرد تبلیغات و اطلاع رسانی غیر مستقیم و جذاب
 ساخت سریال های یک دقیقه ای با رویکرد طنز
 با موضوعات اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی
 با صدای بهترین دوبلرها
 ویژه تمامی اصناف
رسفا نامی آشنا در صنعت نرم افزار
09183648904-09198795004
38340-086
32212180-32213144-32211755-086
رسفا نامی آشنا در صنعت نرم افزار
Www.Rasfa.ir
Info@Rasfa.ir
@rasfahome